Znaleziono 311 Wyniki dla: Krisztus

 • Sokakból gonosz lélek ment ki, így kiáltozva: "Te az Isten Fia vagy!" De õ rájuk szólt, s nem engedte szóhoz jutni õket, mert hisz tudták, hogy õ a Krisztus. (Lukács evangéliuma 4, 41)

 • Most õ kérdezte tõlük: "Miért mondják, hogy Krisztus Dávid fia? (Lukács evangéliuma 20, 41)

 • Az egyik fölfeszített gonosztevõ káromolta: "Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is." (Lukács evangéliuma 23, 39)

 • Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. (János evangéliuma 1, 17)

 • elõrelátva beszélt Krisztus feltámadásáról, hogy sem nem marad az alvilágban, sem testét nem éri rothadás. (Apostolok Cselekedetei 2, 31)

 • "Térjetek meg - felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bûnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. (Apostolok Cselekedetei 2, 38)

 • Péter azonban ezt mondta neki: "Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: A názáreti Jézus Krisztus nevében (állj fel és) járj!" (Apostolok Cselekedetei 3, 6)

 • Továbbra is mindennap tanítottak a templomban és a házakban, hirdették, hogy Jézus a Krisztus. (Apostolok Cselekedetei 5, 42)

 • De amikor hittek Fülöpnek, aki Isten országáról és Jézus Krisztus nevérõl beszélt nekik, megkeresztelkedtek, férfiak és nõk egyaránt. (Apostolok Cselekedetei 8, 12)

 • Péter megszólította: "Éneász, Jézus Krisztus meggyógyít. Kelj fel és vesd be ágyadat!" Az nyomban fel is kelt. (Apostolok Cselekedetei 9, 34)

 • A tanítást ugyan Izrael fiainak adta, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által. Õ mindenki Ura. (Apostolok Cselekedetei 10, 36)

 • Ezzel elrendelte, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg õket. Õt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig. (Apostolok Cselekedetei 10, 48)


“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina