Znaleziono 1453 Wyniki dla: twa

 • Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. (Księga Wyjścia 25, 20)

 • Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom. (Księga Wyjścia 25, 22)

 • Powiesisz zaś zasłonę na kółkach i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę świadectwa, i będzie oddzielała zasłona Miejsce święte od Najświętszego. (Księga Wyjścia 26, 33)

 • I położysz przebłagalnię na Arce świadectwa w Miejscu Najświętszym. (Księga Wyjścia 26, 34)

 • Postawisz go zaś przed zasłoną, która wisi przed Arką świadectwa, przed przebłagalnią, która jest nad świadectwem, gdzie będę spotykał się z tobą. (Księga Wyjścia 30, 6)

 • I namaścisz nim Namiot Spotkania i Arkę Świadectwa, (Księga Wyjścia 30, 26)

 • Namiot Spotkania, Arkę Świadectwa, przebłagalnię, która jest na niej, i wszystkie sprzęty przybytku, (Księga Wyjścia 31, 7)

 • Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym. (Księga Wyjścia 31, 18)

 • I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. (Księga Wyjścia 32, 9)

 • Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. (Księga Wyjścia 32, 15)

 • On zaś odpowiedział: To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos pieśni klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów. (Księga Wyjścia 32, 18)

 • Mojżesz powiedział wówczas do nich: Poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa! (Księga Wyjścia 32, 29)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina