Fundar 1453 Resultados para: twa

 • Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. (Księga Wyjścia 25, 20)

 • Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom. (Księga Wyjścia 25, 22)

 • Powiesisz zaś zasłonę na kółkach i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę świadectwa, i będzie oddzielała zasłona Miejsce święte od Najświętszego. (Księga Wyjścia 26, 33)

 • I położysz przebłagalnię na Arce świadectwa w Miejscu Najświętszym. (Księga Wyjścia 26, 34)

 • Postawisz go zaś przed zasłoną, która wisi przed Arką świadectwa, przed przebłagalnią, która jest nad świadectwem, gdzie będę spotykał się z tobą. (Księga Wyjścia 30, 6)

 • I namaścisz nim Namiot Spotkania i Arkę Świadectwa, (Księga Wyjścia 30, 26)

 • Namiot Spotkania, Arkę Świadectwa, przebłagalnię, która jest na niej, i wszystkie sprzęty przybytku, (Księga Wyjścia 31, 7)

 • Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym. (Księga Wyjścia 31, 18)

 • I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. (Księga Wyjścia 32, 9)

 • Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. (Księga Wyjścia 32, 15)

 • On zaś odpowiedział: To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos pieśni klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów. (Księga Wyjścia 32, 18)

 • Mojżesz powiedział wówczas do nich: Poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa! (Księga Wyjścia 32, 29)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina