Znaleziono 15 Wyniki dla: doznali

 • do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu. (Księga Psalmów 22, 6)

 • Tam zadrżeli ze strachu, gdzie strachu nie było, albowiem Bóg rozproszył kości tych, co cię oblegli; doznali wstydu, bo Bóg ich odrzucił. (Księga Psalmów 53, 6)

 • O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. (Księga Psalmów 80, 4)

 • Boże Zastępów, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. (Księga Psalmów 80, 8)

 • Panie, Boże Zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. (Księga Psalmów 80, 20)

 • Wyliczył im także [przykłady] pomocy, jakiej doznali ich ojcowie, a w tym również [zwycięstwo] odniesione nad Sennacherybem, kiedy zginęło sto osiemdziesiąt pięć tysięcy; (2 Machabejska 8, 19)

 • Upomniał swoich żołnierzy, żeby nie przerażali się, gdy poganie będą nacierać, żeby wtedy pamiętali o pomocy Nieba, której doznali poprzednio tyle razy. Teraz więc również mają się spodziewać zwycięstwa, jakiego im udzieli Wszechmocny. (2 Machabejska 15, 8)

 • Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. (Księga Mądrości 3, 4)

 • Oddaleni czy bliscy jednakich utrapień doznali. (Księga Mądrości 11, 11)

 • Bezbożni, którzy znać Ciebie nie chcieli, doznali chłosty od Twego mocnego ramienia, trapieni niezwykłymi deszczami, gradami, okrutnymi nawałnicami, i niszczeni ogniem. (Księga Mądrości 16, 16)

 • a dziękowano, że nie szkodzą, choć przedtem krzywd doznali, i błagano o darowanie sprzeciwu. (Księga Mądrości 18, 2)

 • Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. (List do Hebrajczyków 11, 36)


“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina