1. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka.

2. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście

3. i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.

4. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

5. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie.

6. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

7. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku.

8. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

9. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

10. A bezbożni poniosą karę stosownie do zamysłów, bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana:

11. nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością. Nadzieje ich płonne, wysiłki bezowocne, bezużyteczne ich dzieła.

12. Żony ich głupie, przewrotne ich dzieci, przeklęty ich ród!

13. Błogosławiona niepłodna, ale nieskalana, która nie zaznała współżycia w łożu, w czas nawiedzenia dusz wyda plon.

14. I eunuch, co nie skalał swych rąk nieprawością ani nic złego nie myślał przeciw Bogu: za wierność otrzyma łaskę szczególną i dział pełen radości w Świątyni Pańskiej.

15. Wspaniałe są owoce dobrych wysiłków, a korzeń mądrości nie usycha.

16. A dzieci cudzołożników nie osiągną celu, zniknie potomstwo nieprawego łoża.

17. Jeśli nawet żyć będą długo - za nic będą miani i na końcu niechlubna będzie ich starość.

18. A jeśli wcześnie pomrą, będą bez nadziei i bez pociechy w dzień sądu:

19. bo straszny jest kres plemienia grzesznego!

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina