Znaleziono 542 Wyniki dla: Panu

 • głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. (Dzieje Apostolskie 28, 31)

 • a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. (List do Rzymian 1, 4)

 • Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (List do Rzymian 6, 23)

 • ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (List do Rzymian 8, 39)

 • Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. (List do Rzymian 12, 11)

 • Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste. (List do Rzymian 14, 14)

 • Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego. (List do Rzymian 16, 2)

 • Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata. (List do Rzymian 16, 8)

 • Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele trudu poniosła w Panu. (List do Rzymian 16, 12)

 • Pozdrówcie wybranego w Panu Rufusa i jego matkę, która jest i moją matką. (List do Rzymian 16, 13)

 • Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list. (List do Rzymian 16, 22)

 • aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. (1 List do Koryntian 1, 31)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina