Löydetty 542 Tulokset: Panu

 • głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. (Dzieje Apostolskie 28, 31)

 • a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. (List do Rzymian 1, 4)

 • Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (List do Rzymian 6, 23)

 • ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (List do Rzymian 8, 39)

 • Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. (List do Rzymian 12, 11)

 • Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste. (List do Rzymian 14, 14)

 • Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego. (List do Rzymian 16, 2)

 • Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata. (List do Rzymian 16, 8)

 • Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele trudu poniosła w Panu. (List do Rzymian 16, 12)

 • Pozdrówcie wybranego w Panu Rufusa i jego matkę, która jest i moją matką. (List do Rzymian 16, 13)

 • Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list. (List do Rzymian 16, 22)

 • aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. (1 List do Koryntian 1, 31)


“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina