4. W pysze swojej powiada występny: Nie pomści; nie ma Boga: oto jest całe jego myślenie.

“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina