Fondare 62 Risultati per: prawdy

  • Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. (2 List Jana 1, 4)

  • Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy. (3 List Jana 1, 8)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina