Found 62 Results for: prawdy

  • Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. (2 List Jana 1, 4)

  • Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy. (3 List Jana 1, 8)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina