Trouvé 62 Résultats pour: prawdy

  • Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. (2 List Jana 1, 4)

  • Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy. (3 List Jana 1, 8)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina