Fondare 229 Risultati per: aducă

 • Să se aducă puţină apă! Vă veţi putea spăla picioarele şi să vă întindeți sub copac. (Cartea Genezei 18, 4)
 • şi se va întoarce mânia fratelui tău de la tine şi va uita ce i-ai făcut! Atunci voi trimite să te aducă de acolo. Pentru ce să fiu fără copii, fără voi amândoi într-o singură zi?”. (Cartea Genezei 27, 45)

 • Trimiteţi pe unul dintre voi să-l aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneţi prizonieri! Astfel, cuvintele voastre vor fi puse la încercare pentru a şti dacă adevărul este cu voi. Dacă nu, pe viaţa lui Faraón, voi sunteţi spioni”. (Cartea Genezei 42, 16)

 • S-a ridicat Iacób de la Béer-Şéba. Iar fiii lui Israél i-au dus pe Iacób, tatăl lor, şi pe copiii şi soţiile lor în carele pe care le trimisese Faraón ca să-i aducă. (Cartea Genezei 46, 5)

 • Faraón i-a chemat pe Moise şi pe Áaron şi le-a zis: ,,Rugaţi-vă Domnului ca să îndepărteze broaştele de la mine şi de la poporul meu; iar eu voi lăsa poporul [să plece] ca să aducă jertfă Domnului!”. (Cartea Exodului 8, 4)

 • Dar şi magii au încercat să facă la fel prin vrăjitoriile lor şi să aducă ţânţari, dar n-au putut. Şi au fost ţânţari pe oameni şi pe animale. (Cartea Exodului 8, 14)

 • Moise a zis: „Iată, eu voi ieşi de la tine şi mă voi ruga Domnului. Şi mâine el va îndepărta tăunii de la Faraón, de la slujitorii lui şi de la poporul lui. Numai să nu ne mai înşele Faraón nelăsând poporul să plece ca să aducă jertfă Domnului”. (Cartea Exodului 8, 25)
 • Ei să judece poporul în tot timpul; să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile mici să le judece ei înşişi! Astfel îţi vei uşura povara, căci o vor purta şi ei împreună cu tine. (Cartea Exodului 18, 22)

 • Dacă [animalul] a fost sfâşiat, să aducă dovada sfâşierii şi nu va plăti! (Cartea Exodului 22, 12)

 • A trimis nişte tineri dintre fiii lui Israél să aducă arderi de tot şi să aducă viţei ca jertfe de împăcare Domnului. (Cartea Exodului 24, 5)

 • ,,Spune-le fiilor lui Israél să-mi aducă un dar! De la fiecare om pe care-l lasă inima, să primiţi darul pentru mine. (Cartea Exodului 25, 2)

 • Să le porunceşti fiilor lui Israél să-ţi aducă pentru candelabru untdelemn de măsline curat şi limpede ca să lumineze fără încetare. (Cartea Exodului 27, 20)
“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina