Fondare 719 Risultati per: Regelui

 • Regele Sodómei i-a ieşit în întâmpinare la întoarcerea lui, după ce i-a lovit pe Chedárlaomér şi pe regii care erau cu el, în valea Şavé, adică în Valea Regelui. (Cartea Genezei 14, 17)

 • Abrám i-a zis regelui Sodómei: „Ridic mâna mea spre Domnul, Dumnezeul cel Preaînalt, creatorul cerului şi al pământului, (Cartea Genezei 14, 22)

 • Stăpânul lui Iosíf l-a luat şi l-a aruncat în temniţă, locul unde erau închişi prizonierii regelui. El a rămas acolo, în temniţă. (Cartea Genezei 39, 20)

 • După aceste lucruri, paharnicul regelui Egiptului şi pitarul au păcătuit împotriva stăpânului lor, regele Egiptului. (Cartea Genezei 40, 1)

 • Amândoi, paharnicul şi pitarul regelui Egiptului, care erau închişi în temniţă, au avut câte un vis în aceeași noapte: fiecare visul lui, având fiecare interpretarea visului său. (Cartea Genezei 40, 5)

 • I s-a făcut cunoscut regelui Egiptului că poporul a fugit. Atunci, inimile lui Faraón şi ale slujitorilor lui s-au întors împotriva poporului şi au zis: ,,Ce am făcut? L-am lăsat pe Israél [să plece] de la munca lui”. (Cartea Exodului 14, 5)

 • Căci Heşbón era o cetate a lui Sihón, regele amoréilor care se luptase înainte împotriva regelui din Moáb şi-i luase toată ţara din mâna lui, până la Arnón. (Cartea Numerilor 21, 26)

 • I s-a spus regelui din Ierihón: „Nişte oameni dintre fiii lui Israél au venit aici în timpul nopţii ca să exploreze ţara”. (Cartea lui Iósue 2, 2)

 • Să faci [cetăţii] Ái şi regelui ei cum ai făcut Ierihónului şi regelui lui: să păstraţi pentru voi numai prada de război şi animalele! Pune pe cineva care să supravegheze cetatea din spatele ei!”. (Cartea lui Iósue 8, 2)

 • Când a auzit Adoní-Ţédec, regele Ierusalímului, că Iósue a luat [cetatea] Ái şi a distrus-o – aşa cum a făcut Ierihónului şi regelui său, tot aşa a făcut şi [cetăţii] Ái şi regelui ei – şi că locuitorii Gabaónului au făcut pace cu Israél şi erau în mijlocul lor, (Cartea lui Iósue 10, 1)

 • În ziua aceea, Iósue a luat [cetatea] Machéda şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei; i-a nimicit pe regele ei şi pe toţi cei care erau în ea şi nu a lăsat pe nimeni să scape. I-a făcut regelui din Machéda aşa cum îi făcuse regelui din Ierihón. (Cartea lui Iósue 10, 28)

 • Domnul a dat-o şi pe ea în mâna lui Israél. I-a trecut prin ascuţişul sabiei pe regele ei şi pe toţi cei care erau în ea şi nu a lăsat pe nimeni să scape. I-a făcut regelui ei aşa cum îi făcuse regelui din Ierihón. (Cartea lui Iósue 10, 30)


A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina