Talált 920 Eredmények: nagy

 • Mégis így felelt: "Nem vonulhatsz át!" S Edom fölfegyverzett katonákkal, s nagy hatalommal kivonult ellene. (Számok könyve 20, 20)

 • S Moábot nagy félelem fogta el, hiszen a nép igen számos volt. Moáb rettegett Izrael fiaitól, (Számok könyve 22, 3)

 • De Bileám ezt a választ adta Balak követeinek: "Ha annyi ezüstöt és aranyat ad is Balak, amennyi a házába fér, akkor sem szeghetem meg az Úrnak, Istenemnek a parancsát sem kis, sem nagy dologban. (Számok könyve 22, 18)

 • Ruben fiainak és Gád fiainak nagy és értékes állatállományuk volt. Amikor tehát látták, hogy Jazer vidéke és Gileád földje milyen alkalmas állattartásra, (Számok könyve 32, 1)

 • Nyugati határul a Nagy-tenger szolgáljon. Az legyen nyugati határotok. (Számok könyve 34, 6)

 • És az északi határ: A Nagy-tengertõl húzzatok határvonalat Hor hegyéig, (Számok könyve 34, 7)

 • Keljetek útra, s vonuljatok az amoriták hegyvidékére és a velük szomszédos törzsekhez, amelyek Arabában a hegyek közt, a síkságon, a déli részeken és a tenger mentén laknak, majd Kánaán földjére és Libanonba, egészen a nagy folyóig, az Eufráteszig. (Második Törvénykönyv 1, 7)

 • Hová menjünk hát? Testvéreink elcsüggesztették szívünket, mondván: Nagyobb és népesebb nép, mint mi, nagy városaik vannak, égig érõ fallal körülvéve, sõt még enakitákat is láttunk ott!" (Második Törvénykönyv 1, 28)

 • Az Úr, a te Istened megáldotta kezed munkáját, õrködött fölötted, amikor átvonultál ezen a nagy pusztaságon. Negyven éve már, hogy az Úr, a te Istened veled van és nem szenvedtél hiányt semmiben." (Második Törvénykönyv 2, 7)

 • (Régen az emiták laktak ott, egy nagy nép, sokan vannak és magas termetûek, akárcsak az enakiták. (Második Törvénykönyv 2, 10)

 • Nagy nép, sokan vannak és magas termetûek, akárcsak az enakiták. De az Úr elpusztította õket Ammon fiai elõtt, hogy övék legyen a földjük és a helyükre telepedjenek, (Második Törvénykönyv 2, 21)

 • Csak asszonyaitok és gyermekeitek, valamint jószágotok (tudom, hogy nagy állatállományotok van) maradjanak a városokban, amelyeket adtam nektek, (Második Törvénykönyv 3, 19)


“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina