Talált 920 Eredmények: nagy

 • Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, amelyet az Úr az egyiptomiakon véghezvitt. A népet félelem töltötte el az Úr színe elõtt, de bízott az Úrban és Mózesben, az õ szolgájában. (Kivonulás könyve 14, 31)

 • Az Úr nagy harcos, Jahve a neve. (Kivonulás könyve 15, 3)

 • engedd, hadd gyúljon fel ellenük haragom, hadd töröljem el õket, és téged teszlek nagy néppé." (Kivonulás könyve 32, 10)

 • Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, s így szólt: "Uram, miért lobbannál haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erõs kézzel hoztál ki Egyiptomból? (Kivonulás könyve 32, 11)

 • Azután Mózes megkérdezte Áront: "Mit tett veled ez a nép, hogy ilyen nagy bûnt hoztál rá?" (Kivonulás könyve 32, 21)

 • Másnap reggel Mózes így beszélt a néphez: "Nagy bûnt követtetek el. Azért most fölmegyek az Úrhoz, talán kieszközölhetem bûnötök bocsánatát." (Kivonulás könyve 32, 30)

 • Mózes tehát ismét az Úr elé járult és így szólt: "Nézd, a nép nagy bûnt követett el és aranyból csinált magának istent. (Kivonulás könyve 32, 31)

 • de a forrás, a ciszterna és a nagy tó tiszta marad. Aki azonban megérint egy benne levõ hullát, az tisztátalanná válik. (Leviták könyve 11, 36)

 • Amikor Mózes hallotta, hogy a nép, ez a nemzetség is, az a nemzetség is panaszkodik, ki-ki a sátora bejáratánál, az Úr pedig nagy haragra gerjedt, rossznak találta Mózes a dolgot; (Számok könyve 11, 10)

 • Nagy irgalmadban bocsásd meg hát ennek a népnek a bûnét, ahogyan Egyiptomból idáig (mindig) megbocsátottál ennek a népnek." (Számok könyve 14, 19)

 • s égõáldozatot akartok bemutatni az Úrnak, vagy nagy vagy kis állatból véres áldozatot, fogadalom teljesítésére, önkéntes adományként, vagy ünnepi áldozat gyanánt, hogy kellemes illatul szálljon fel az Úrhoz, (Számok könyve 15, 3)

 • Mózes nagy haragra gerjedt és így szólt az Úrhoz: "Ne emeld tekintetedet áldozati ajándékaikra! Egyetlen szamarat sem vettem el tõlük, s nem bántottam meg egyiküket sem." (Számok könyve 16, 15)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina