Talált 427 Eredmények: királya

  • Minden viszontagságán átsegítette, sõt kegyeltté tette, és bölcsességgel tüntette ki Egyiptom királya, a fáraó elõtt, úgyhogy az megtette Egyiptom és egész háza kormányzójává. (Apostolok Cselekedetei 7, 10)

  • Ezt a kellõ idõben megmutatja a boldog és egyedüli uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, (Timóteusnak írt I. levél 6, 15)

  • Ez a Melkizedek - Sálem királya és a fölséges Isten papja - eléje ment a királyok legyõzése után hazatérõ Ábrahámnak, és megáldotta. (Zsidóknak írt levél 7, 1)

  • Ábrahám tizedet adott neki mindenbõl. A neve azt jelenti, hogy az igazságosság királya. Azonkívül Sálem királya volt, vagyis a békesség királya. (Zsidóknak írt levél 7, 2)

  • Mózesnek, az Isten szolgájának, és a Báránynak énekét énekelték: "Nagyok és csodálatosak a tetteid, Uram, mindenható Isten! Útjaid igazságosak és igazak, nemzetek Királya. (Jelenések könyve 15, 3)

  • Harcot indítanak a Bárány ellen, de a Bárány legyõzi õket, mert õ az Urak Ura és a Királyok Királya. A vele meghívottak, a kiválasztottak és a hûségesek." (Jelenések könyve 17, 14)

  • Öltözetén a csípõ körül ez a név volt felírva: Királyok Királya és Urak Ura. (Jelenések könyve 19, 16)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina