Talált 427 Eredmények: királya

 • és így köszöntötték: "Üdvözlégy, zsidók királya!" (Márk evangéliuma 15, 18)

 • Az elítélésének okát jelzõ táblára ezt írták: A zsidók királya. (Márk evangéliuma 15, 26)

 • A Messiás, Izrael királya, szálljon le most a keresztrõl a szemünk láttára, s akkor hiszünk!" Gyalázták azok is, akiket vele együtt fölfeszítettek. (Márk evangéliuma 15, 32)

 • Pilátus megkérdezte tõle: "Te vagy-e a zsidók királya?" "Magad mondod" - felelte. (Lukács evangéliuma 23, 3)

 • "Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad!" - mondták. (Lukács evangéliuma 23, 37)

 • Feje fölé görög, latin és héber nyelvû feliratot tettek: "Ez a zsidók királya." (Lukács evangéliuma 23, 38)

 • Natánael erre felkiáltott: "Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!" (János evangéliuma 1, 49)

 • Pálmaágakat szedtek, kivonultak eléje, és így köszöntötték: "Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!" (János evangéliuma 12, 13)

 • Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tõle: "Te vagy a zsidók királya?" (János evangéliuma 18, 33)

 • Aztán elé járultak, és így gúnyolták: "Üdvözlégy, zsidók királya!" Majd arcul ütötték. (János evangéliuma 19, 3)

 • Pilátus feliratot is készíttetett, és a keresztfára erõsítette. Ez volt a felirat: "A názáreti Jézus, a zsidók királya!" (János evangéliuma 19, 19)

 • A zsidó fõpapok azért kérték Pilátust: "Ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem azt, hogy azt mondta magáról: a zsidók királya vagyok." (János evangéliuma 19, 21)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina