Talált 1158 Eredmények: Király

 • A bábák azonban félték az Istent. Nem engedelmeskedtek az egyiptomi király parancsának és életben hagyták a fiúkat. (Kivonulás könyve 1, 17)

 • Aztán Józsuénak meghagytam a következõket: "Szemeddel láttad, mit tett az Úr, a ti Istenetek ezzel a két királlyal. Ugyanígy fog bánni az Úr minden király országával odaát is, ahova majd vonulsz. (Második Törvénykönyv 3, 21)

 • s akinek országát, mint Básán királyának, Ognak az országát is, elfoglalták - a Jordánon túl, napkelet felé uralmon levõ mindkét amorita király (országát), (Második Törvénykönyv 4, 47)

 • Király támadt Jesurunban, Amikor egybegyûltek a vezérek, Összejöttek Izrael törzsei. (Második Törvénykönyv 33, 5)

 • A király emberei a Jordán irányában a gázlóig üldözték õket, a kaput pedig, mihelyt kivonultak, akik üldözõbe vették õket, bezárták. (Józsue könyve 2, 7)

 • Az öt amorita király egyesült és felvonult: Jeruzsálem királya, Hebron királya, Jarmut királya, Lachis királya és Eglon királya, õk és csapataik ostrom alá vették Gibeont és megtámadták. (Józsue könyve 10, 5)

 • Gibeon lakói követet küldtek Józsuéhoz Gilgalba, a táborba, ezzel az üzenettel: "Ne hagyd cserben szolgáidat, siess, gyere fel hozzánk, ments meg bennünket és segíts rajtunk, mert az összes amorita király, aki a hegyvidéken él, szövetkezett ellenünk." (Józsue könyve 10, 6)

 • Az öt király megfutamodott és elrejtõzött Makkeda barlangjában. Józsuénak jelentették: (Józsue könyve 10, 16)

 • Tirca királya - egy. Összesen 31 király. (Józsue könyve 12, 24)

 • végül a síkságon: Bet-Haram, Bet-Nimra, Szukkot, Cafon, Szichon hesboni király birodalmának maradék része. A Jordán alkotta a határt egészen Kinneret taváig a Jordán túlsó partján, (Józsue könyve 13, 27)

 • de a bálványok mellõl, amelyek Gilgalban voltak, visszatért és így szólt: "Titkos üzenetem van számodra, király." "Csend legyen!" - válaszolta a király. Erre mindenki kiment, aki ott volt. (Bírák könyve 3, 19)

 • Ehud odalépett hozzá. A király a fenti szobában ült, ahol felfrissülni szokott, s egyedül volt. Ehud így szólt hozzá: "Isten üzenetét hozom neked, király." Erre az fölkelt székérõl. (Bírák könyve 3, 20)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina