Talált 138 Eredmények: Jakub

 • Rzekł więc: Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił. Jakub podał mu i on jadł. Przyniósł mu też i wina, a on pił. (Księga Rodzaju 27, 25)

 • Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo mówił: Oto woń mego syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan! (Księga Rodzaju 27, 27)

 • A wtedy Ezaw: Nie darmo dano mu imię Jakub! Dwukrotnie mnie już podszedł: pozbawił mnie mego przywileju pierworodztwa, a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo! (Księga Rodzaju 27, 36)

 • Rebeka mówiła do Izaaka: Sprzykrzyło mi się życie z tymi Chetytkami. Jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie za żonę Chetytkę, czyli jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, to już nie będę miała po co żyć! (Księga Rodzaju 27, 46)

 • i że Jakub usłuchał ojca i matki, i udał się do Paddan-Aram. (Księga Rodzaju 28, 7)

 • Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, (Księga Rodzaju 28, 10)

 • A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. (Księga Rodzaju 28, 16)

 • Jakub, wyruszywszy w dalszą drogę, powędrował do ziemi synów Wschodu. (Księga Rodzaju 29, 1)

 • Jakub rzekł do czekających tam pasterzy: Bracia moi, skąd jesteście? Odpowiedzieli mu: Jesteśmy z Charanu. (Księga Rodzaju 29, 4)

 • Wtedy [Jakub] rzekł: Ponieważ jeszcze jest jasny dzień i nie czas zapędzać trzody, napójcie trzodę i idźcie ją paść. (Księga Rodzaju 29, 7)

 • Gdy Jakub tak z nimi rozmawiał, Rachela, która była pasterką, nadeszła ze stadem owiec swego ojca. (Księga Rodzaju 29, 9)

 • A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swej matki, i trzodę tegoż Labana, zbliżył się, odsunął kamień znad otworu studni i napoił trzodę Labana. (Księga Rodzaju 29, 10)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina