Talált 138 Eredmények: Jakub

  • Gdy Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest zboże, wysłał ojców naszych pierwszy raz, (Dzieje Apostolskie 7, 12)

  • Jakub przybył do Egiptu i umarł on sam i nasi ojcowie. (Dzieje Apostolskie 7, 15)

  • A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia! (Dzieje Apostolskie 15, 13)

  • i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, (List do Galatów 2, 9)

  • Przez wiarę umierający Jakub pobłogosławił każdego z synów Józefa i pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego laski. (List do Hebrajczyków 11, 21)

  • Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu. (List Jakuba 1, 1)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina