Talált 1439 Eredmények: toţi

 • Prezbiterul, către aleasa Doamnă şi copiii ei, pe care eu îi iubesc în adevăr, dar nu numai eu, ci şi toţi cei care au cunoscut adevărul, (Scrisoarea a doua a sf. apostol Ioan 1, 1)

 • Despre Demétrios, toţi, chiar şi adevărul însuşi, au dat mărturie. Şi noi dăm mărturie şi tu ştii că mărturia noastră este adevărată. (Scrisoarea a treia a sf. apostol Ioan 1, 12)

 • Pentru că ai păzit cuvântul meu cu statornicie, şi eu te voi păzi de ora încercării care trebuie să vină peste toată lumea, ca să-i pună la încercare pe toţi cei care locuiesc pe pământ! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 3, 10)

 • Şi toţi îngerii stăteau [în picioare] în jurul tronului, al bătrânilor şi al celor patru fiinţe, cădeau cu faţa la pământ înaintea tronului şi-l adorau pe Dumnezeu (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 11)

 • S-au prosternat înaintea ei toţi locuitorii de pe pământ al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului înjunghiat. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 8)

 • Ea foloseşte întreaga autoritate a Fiarei celei dintâi, în faţa ei, şi face ca tot pământul şi toţi locuitorii lui să se prosterne înaintea Fiarei dintâi, căreia i se vindecase rana de moarte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 12)

 • Ea a făcut ca toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi sclavi – să pună un indiciu pe mâna lor dreaptă sau pe frunte, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 16)

 • într-un singur ceas s-au pierdut toate aceste bogăţii!”. Toţi cârmacii şi toţi care navighează, marinarii şi toţi care lucrează pe mare stăteau departe (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 17)

 • Îşi puneau praf pe cap şi strigau plângând şi jelind: „Vai! Vai! Cetatea cea mare, din abundenţa căreia s-au îmbogăţit toţi cei care au corăbii pe mare, într-un singur ceas a fost devastată! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 19)

 • Şi a ieşit un glas de la tron, spunând: „Lăudaţi-l pe Dumnezeul nostru, toţi slujitorii lui şi voi cei care vă temeţi de el, mici şi mari!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 5)

 • Harul Domnului Isus [să fie] cu toţi! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 21)


“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina