Talált 64 Eredmények: satele

 • Iaír, fiul lui Manáse, a mers şi a capturat satele lor şi le-a numit Havót-Iaír. (Cartea Numerilor 32, 41)

 • Iaír, fiul lui Manáse, a luat tot ţinutul Argób până la hotarul cu Gheşúr şi cu Maáca şi a pus numele lui Basánului, adică «Satele lui Iaír», până în ziua de azi. (Cartea Deuteronómului 3, 14)

 • Hotarul fiilor lui Rubén a fost Iordánul. Acest teritoriu a fost moştenirea fiilor lui Rubén, după familiile lor: cetăţile şi satele lor. (Cartea lui Iósue 13, 23)

 • Aceasta este moştenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: cetăţile şi satele lor. (Cartea lui Iósue 13, 28)

 • Lebaót, Şilhím, Áin şi Rimón. Toate cetăţile sunt douăzeci şi nouă, împreună cu satele lor. (Cartea lui Iósue 15, 32)

 • Şaaráim, Aditáim, Ghedéra şi Ghederotáim; paisprezece cetăţi şi satele lor. (Cartea lui Iósue 15, 36)

 • Ghéderot, Bet-Dagón, Naamá şi Machéda; şaisprezece cetăţi şi satele lor. (Cartea lui Iósue 15, 41)

 • Cheilá, Aczíb, şi Maréşa; nouă cetăţi şi satele lor. (Cartea lui Iósue 15, 44)

 • Ecrón, filialele şi satele lui; (Cartea lui Iósue 15, 45)

 • de la Ecrón şi spre mare, toate împrejurimile de lângă Aşdód şi satele lor, (Cartea lui Iósue 15, 46)

 • Aşdód, filialele şi satele lui; Gáza, filialele şi satele ei, până la râul Egiptului şi la Marea cea Mare, care este hotarul. (Cartea lui Iósue 15, 47)

 • Goşén, Holón şi Ghiló, unsprezece cetăţi şi satele lor. (Cartea lui Iósue 15, 51)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina