Talált 346 Eredmények: oracolul

 • şi a zis: „Mă jur pe mine însumi – oracolul Domnului – pentru că ai făcut lucrul acesta şi nu l-ai cruţat pe unicul tău fiu, (Cartea Genezei 22, 16)

 • [Balaám] şi-a rostit parabola sa: „Oracolul lui Balaám, fiul lui Beór, oracolul bărbatului cu ochii deschişi, (Cartea Numerilor 24, 3)

 • oracolul celui care aude cuvintele lui Dumnezeu, al celui care vede ceea ce lasă să se vadă Cel Atotputernic, al celui care, deşi cade, are ochii deschişi: (Cartea Numerilor 24, 4)

 • [Balaám] şi-a rostit parabola sa: „Oracolul lui Balaám, fiul lui Beór, oracolul bărbatului cu ochii deschişi, (Cartea Numerilor 24, 15)

 • oracolul celui care aude cuvintele lui Dumnezeu, al celui care vede ceea ce lasă să se vadă Cel Atotputernic, al celui care, deşi cade, are ochii deschişi: (Cartea Numerilor 24, 16)

 • De aceea, oracolul Domnului Dumnezeului lui Israél: «Spusesem: ‹casa ta şi casa tatălui tău vor umbla înaintea mea pentru totdeauna!› ». Dar acum, oracolul Domnului: «Departe de mine! Pe cine mă cinsteşte îl voi cinsti şi pe cel care mă dispreţuieşte îl voi face de ruşine! (Cartea întâi a lui Samuél 2, 30)

 • Acestea sunt ultimele cuvinte ale lui Davíd: oracolul lui Davíd, fiul lui Iése, oracolul celui puternic care a fost înălţat, al unsului Dumnezeului lui Iacób, al psalmistului plăcut al lui Israél. (Cartea a doua a lui Samuél 23, 1)

 • «Am văzut ieri sângele lui Nabót şi sângele fiilor lui». Oracolul Domnului: «eu voi răsplăti în ogorul acesta!». Oracolul Domnului: «Acum, ia-l şi aruncă-l în ogor, după cuvântul Domnului!»”. (Cartea a doua a Regilor 9, 26)

 • Pe drumul pe care a venit, pe acela se va întoarce şi nu va intra în cetatea aceasta. Oracolul Domnului! (Cartea a doua a Regilor 19, 33)

 • ‹Pentru că inima ta s-a înduioşat, pentru că te-ai umilit înaintea Domnului când ai ascultat cuvintele mele împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor săi, că vor deveni distrugere şi blestem, ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea mea, iar eu te-am auzit – oracolul Domnului –, (Cartea a doua a Regilor 22, 19)

 • ‹Pentru că inima ta s-a înduioşat, pentru că te-ai umilit înaintea Domnului când ai ascultat cuvintele mele împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor săi, te-ai umilit înaintea mea, ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea mea şi eu te-am auzit – oracolul Domnului –, (Cartea a doua a Cronicilor 34, 27)

 • Al lui Davíd. Psalm. Oracolul Domnului către Domnul meu: „Şezi la dreapta mea până voi pune pe duşmanii tăi scăunel picioarelor tale!”. (Cartea Psalmilor 110, 1)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina