Talált 453 Eredmények: bine

 • Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Isus: „Învăţătorule, e bine că suntem aici; să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilíe!”. (Evanghelia după sf. Marcu 9, 5)

 • (Mt 18,6-9; Lc 17,1-2) Oricine scandalizează pe unul dintre aceştia mai mici care cred în mine, ar fi [mai] bine pentru el dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară trasă de măgar şi ar fi aruncat în mare. (Evanghelia după sf. Marcu 9, 42)

  Mt 18,6-9; Lc 17,1-2) Oricine scandalizează pe unul dintre aceştia mai mici care cred în mine, ar fi [mai] bine pentru el dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară trasă de măgar şi ar fi aruncat în mare.">
 • Dacă mâna ta te scandalizează, taie-o! Este [mai] bine pentru tine să intri ciung în viaţă decât, având amândouă mâinile, să mergi în Gheénă, în focul care nu se stinge. (Evanghelia după sf. Marcu 9, 43)

 • Şi dacă piciorul tău te scandalizează, taie-l! Este [mai] bine pentru tine să intri şchiop în viaţă decât, având amândouă picioarele, să fii aruncat în Gheénă. 46. (Evanghelia după sf. Marcu 9, 45)

 • Iar dacă ochiul tău te scandalizează, scoate-l! Este [mai] bine pentru tine să intri în împărăţia lui Dumnezeu cu un singur ochi decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în Gheenă, (Evanghelia după sf. Marcu 9, 47)

 • (Mt 22,34-40; Lc 10,25-28) Atunci, unul dintre cărturari, auzind că discută cu ei şi văzând că le-a răspuns bine, s-a apropiat de el şi l-a întrebat: „Care este prima dintre toate poruncile?”. (Evanghelia după sf. Marcu 12, 28)

  Mt 22,34-40; Lc 10,25-28) Atunci, unul dintre cărturari, auzind că discută cu ei şi văzând că le-a răspuns bine, s-a apropiat de el şi l-a întrebat: „Care este prima dintre toate poruncile?”.">
 • Cărturarul i-a zis: „Bine, învăţătorule, adevărat ai spus că el este unul singur şi că nu este altul în afară de el (Evanghelia după sf. Marcu 12, 32)

 • căci pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi oricând voiţi, puteţi să le faceţi bine; pe mine, însă, nu mă aveţi întotdeauna. (Evanghelia după sf. Marcu 14, 7)

 • Într-adevăr, Fiul Omului merge după cum este scris despre el. Însă vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat! Ar fi fost mai bine pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut”. (Evanghelia după sf. Marcu 14, 21)

 • Isus le-a spus: „Vă întreb dacă este permis în zi de sâmbătă să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viaţă sau să o pierzi”. (Evanghelia după sf. Luca 6, 9)

 • Vai vouă, când toţi oamenii vă vor vorbi de bine; pentru că aşa le-au făcut părinţii lor profeţilor falşi. (Evanghelia după sf. Luca 6, 26)

 • (Mt 5,38-48) Însă vouă, care mă ascultaţi, vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc, (Evanghelia după sf. Luca 6, 27)

  Mt 5,38-48) Însă vouă, care mă ascultaţi, vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc,">

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina