Talált 241 Eredmények: Iósue

 • Iósue le-a zis preoţilor: ,,Luaţi arca alianţei şi treceţi înaintea poporului!”. Ei au luat arca alianţei şi au mers înaintea poporului. (Cartea lui Iósue 3, 6)

 • Domnul i-a zis lui Iósue: ,,Astăzi voi începe să te înalţ înaintea întregului Israél ca să ştie că aşa cum am fost cu Moise, tot aşa sunt cu tine. (Cartea lui Iósue 3, 7)

 • Iósue le-a zis fiilor lui Israél: ,,Apropiaţi-vă şi ascultaţi cuvintele Domnului Dumnezeului vostru!”. (Cartea lui Iósue 3, 9)

 • Iósue le-a zis: ,,Prin aceasta veţi cunoaşte că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru, când va alunga dinaintea voastră pe canaaneéni, pe hetéi, pe hevéi, pe ferezéi, pe ghergheséi, pe amoréi şi pe iebuséi. (Cartea lui Iósue 3, 10)

 • Când tot poporul a terminat de trecut Iordánul, Domnul i-a zis lui Iósue: (Cartea lui Iósue 4, 1)

 • Iósue i-a chemat pe cei doisprezece bărbaţi pe care-i alesese dintre fiii lui Israél, câte unul din fiecare trib. (Cartea lui Iósue 4, 4)

 • Iósue le-a zis: „Treceţi înaintea arcei Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordánului, şi fiecare să ia o piatră pe umăr, după numărul triburilor fiilor lui Israél, (Cartea lui Iósue 4, 5)

 • Fiii lui Israél au făcut aşa cum le poruncise Iósue. Au luat douăsprezece pietre din mijlocul Iordánului, cum îi spusese Domnul lui Iósue, după numărul triburilor fiilor lui Israél. Le-au adus cu ei la locul unde s-au stabilit. (Cartea lui Iósue 4, 8)

 • Iósue a ridicat cele douăsprezece pietre în mijlocul Iordánului, în locul unde se opriseră picioarele preoţilor care duceau arca alianţei. Ele au rămas acolo până în ziua de azi. (Cartea lui Iósue 4, 9)

 • Preoţii care duceau arca au rămas în mijlocul Iordánului până la împlinirea a tot ceea ce îi poruncise Domnul lui Iósue ca să spună poporului, potrivit cu tot ceea ce Moise îi poruncise lui Iósue. Poporul s-a grăbit şi a trecut. (Cartea lui Iósue 4, 10)

 • În ziua aceea Domnul l-a înălţat pe Iósue în ochii întregului Israél şi s-au temut de el aşa cum se temuseră de Moise, în toate zilele vieţii lui. (Cartea lui Iósue 4, 14)

 • Domnul i-a zis lui Iósue: 16,,Porunceşte-le preoţilor care poartă arca mărturiei să iasă din Iordán!”. (Cartea lui Iósue 4, 15)


“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina