Talált 29 Eredmények: Coarne

 • Să faci patru coarne la cele patru colţuri ale lui: să fie dintr-o bucată cu altarul şi să acoperi [altarul] cu bronz! (Cartea Exodului 27, 2)

 • A făcut coarne la cele patru colţuri ale lui: erau dintr-o bucată cu altarul şi era acoperit cu bronz. (Cartea Exodului 38, 2)

 • Măreţia lui este ca a întâiului născut al taurului, şi coarnele lui sunt coarne ca ale bivolului; cu ele va împunge laolaltă popoarele până la marginile pământului. Acestea sunt zecile de mii ale lui Efraím şi miile lui Manáse”. (Cartea Deuteronómului 33, 17)

 • Ascuţitul era două treimi de síclu pentru plug şi pentru coasă şi pentru furca cu trei coarne, securea şi ca să facă vârf la ţepuşă. (Cartea întâi a lui Samuél 13, 21)

 • Sedecía, fiul lui Cheníana, îşi făcuse nişte coarne de fier şi a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «Cu acestea îl vei bate pe Arám până îl vei nimici»”. (Cartea întâi a Regilor 22, 11)

 • Sedecía, fiul lui Cheníana, îşi făcuse nişte coarne de fier şi a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «Cu acestea îl vei bate pe Arám până îl vei nimici»”. (Cartea a doua a Cronicilor 18, 10)

 • şi-i va fi plăcut Domnului mai mult decât un taur, decât un viţel care are coarne şi copite. (Cartea Psalmilor 69, 32)

 • Vatra altarului avea patru coți și de pe vatră se înălțau patru coarne. (Cartea profetului Ezechiél 43, 15)

 • Să iei din sângele lui și să-l pui pe cele patru coarne ale sale și pe cele patru colțuri ale încheieturii și, pe margini, de jur împrejur, să-l purifici și să faci ispășire pentru el! (Cartea profetului Ezechiél 43, 20)

 • După aceasta, am privit în vedeniile mele de noapte şi, iată, o a patra fiară înfricoşătoare, înspăimântătoare şi foarte puternică! Avea dinţi mari de fier, mânca şi sfărâma şi călca în picioare ceea ce rămânea. Era diferită de toate fiarele care fuseseră înaintea ei şi avea zece coarne. (Cartea profetului Daniél 7, 7)

 • Am privit cu atenţie coarnele şi, iată, un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor; trei coarne dintre cele dinainte au fost smulse dinaintea lui. Și, iată, în cornul acesta erau ochi ca ochii de om şi o gură care vorbea mult! (Cartea profetului Daniél 7, 8)

 • ca şi despre cele zece coarne care erau pe capul ei şi despre celălat [corn] care a ieşit şi înaintea căruia au căzut trei [coarne]; despre cornul acesta care avea ochi pe el şi o gură care vorbea mult şi a cărui înfăţişare era mai mare decât a celorlalte [coarne]. (Cartea profetului Daniél 7, 20)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina