1. Teraz całe ich zgromadzenie powstało; i poprowadzili Go przed Piłata.

2. Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla.

3. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja Nim jestem.

4. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku.

5. Lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd.

6. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem.

7. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.

8. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego.

9. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział.

10. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali.

11. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata.

12. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni.

13. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud

14. i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie.

15. Ani też Herod - bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci.

16. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

17. "A był obowiązany uwalniać im jednego na święta".

18. Zawołali więc wszyscy razem: Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza!

19. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo.

20. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich.

21. Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!

22. Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

23. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki.

24. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione.

25. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

26. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.

27. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim.

28. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!

29. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.

30. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas!

31. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?

32. Przyprowadzono też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

33. Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.

34. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

35. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym.

36. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet,

37. mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie.

38. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski.

39. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas.

40. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?

41. My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił.

42. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.

43. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

44. Było już około godziny szóstej i mrok ogaranął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.

45. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.

46. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.

47. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy.

48. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi.

49. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.

50. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady.

51. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego.

52. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.

53. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.

54. Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał.

55. Były przy tym niewiasty, które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa.

56. Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu.

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina