1. Adunați-vă, adunați-vă, neam fără rușine!

2. Înainte de a se da hotărârea, ca pleava veți trece într-o zi! Înainte ca să vină asupra voastră mânia aprinsă a Domnului, înainte să vină asupra voastră ziua mâniei Domnului.

3. Căutați-l pe Domnul, voi, toți cei umili din țară, care înfăptuiți judecata lui! Căutați dreptatea, căutați umilința! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului.

4. Căci Gáza va fi părăsită, Așchelón va fi devastat, Așdód va fi alungat ziua-n amiaza mare, Ecrón va fi dezrădăcinat.

5. Vai de locuitorii de pe țărmul mării, neam al chereteilor! Cuvântul Domnului este împotriva voastră, Canaán, țară a filisténilor: te voi nimici și nu va mai fi niciun locuitor.

6. Țărmul mării va deveni pășune, cu peșteri pentru păstori și staule pentru turme.

7. Țărmul va fi al restului casei lui Iúda și ei îl vor paște. În casele din Așchelón vor poposi seara, căci Domnul Dumnezeul lor îi va vizita și-i va întoarce din captivitatea lor.

8. „Am auzit ocările Moábului și defăimările fiilor lui Amón când îl ocărau pe poporul meu și defăimau hotarele sale.

9. De aceea, viu sunt eu – oracolul Domnului Sabaót, Dumnezeul lui Israél – Moáb va deveni ca Sodóma și fiii lui Amón, ca Gomóra, teren cu urzici și groapă cu sare, o devastare veșnică. Restul poporului meu îl va prăda și restul neamului meu îl va lua în stăpânire”.

10. Aceasta va fi pentru ei din cauza mândriei lor, pentru că l-au ocărât și l-au defăimat pe poporul Domnului Sabaót.

11. Domnul va fi înfricoșător împotriva lor, căci va face să dispară toți zeii pământului. Se vor prosterna – fiecare de la locul său – toate insulele neamurilor.

12. „Chiar şi voi, etiopienilor, veţi fi străpunşi de sabia mea”.

13. Își va întinde mâna spre nord și va nimici Asíria. Va pune Niníve să fie o devastare, un loc uscat ca pustiul.

14. Vor poposi în mijlocul ei turme cu tot felul de animale: pelicanul, ariciul se vor odihni sub capitelurile sale. Glasul bufniței va fi la fereastră și corbul, pe prag, pentru că cedrul a fost dezrădăcinat.

15. Aceasta este cetatea veselă care locuia în siguranță și spunea în inima ei: „Eu sunt și nimeni în afară de mine!”. Cum de a ajuns o devastare, un culcuș pentru animale! Oricine trece prin ea va fluiera și va da din mână.

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina