1. λῆμμα λόγου κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ ἐν χειρὶ ἀγγέλου αὐτοῦ θέσθε δὴ ἐπὶ τὰς καρδίας ὑμῶν

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina