11. Gaadilaiset asuivat heidän kanssaan rajakkain Baasanin maassa Salkaan saakka:
“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina