30. Vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa. Maan piiri pysyy lujana, se ei horju.
“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina