pronađen 540 Rezultati za: ludu

 • Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Go zabić, gdyż bali się ludu. (Ewangelia Łukasza 22, 2)

 • Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę. (Ewangelia Łukasza 22, 66)

 • A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. (Ewangelia Łukasza 23, 27)

 • Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; (Ewangelia Łukasza 24, 19)

 • Na ten widok Piotr przemówił do ludu: Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? (Dzieje Apostolskie 3, 12)

 • A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu. (Dzieje Apostolskie 3, 23)

 • Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze (Dzieje Apostolskie 4, 1)

 • Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi! (Dzieje Apostolskie 4, 8)

 • Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię. (Dzieje Apostolskie 4, 17)

 • Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. (Dzieje Apostolskie 5, 12)

 • Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. (Dzieje Apostolskie 5, 16)

 • Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. (Dzieje Apostolskie 5, 26)


“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina