pronađen 540 Rezultati za: ludu

 • Ale teraz nie będę dla Reszty tego ludu taki jak poprzednio - wyrocznia Pana Zastępów. (Księga Zachariasza 8, 11)

 • Teraz zasiewy jego będą rosły w spokoju, winnice okryją się owocami, ziemia wyda plony, niebiosa dostarczą rosy. Daję to wszystko jako dziedzictwo Reszcie tego ludu. (Księga Zachariasza 8, 12)

 • A przeto z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. (Księga Malachiasza 2, 9)

 • Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. (Ewangelia Mateusza 2, 4)

 • A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. (Ewangelia Mateusza 2, 6)

 • I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. (Ewangelia Mateusza 4, 23)

 • Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. (Ewangelia Mateusza 13, 15)

 • Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. (Ewangelia Mateusza 14, 5)

 • Gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszył Mu wielki tłum ludu. (Ewangelia Mateusza 20, 29)

 • Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? (Ewangelia Mateusza 21, 23)

 • Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana, imieniem Kajfasz, (Ewangelia Mateusza 26, 3)

 • Lecz mówili: Tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu. (Ewangelia Mateusza 26, 5)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina