Trouvé 917 Résultats pour: mondta

 • "Álmot láttunk - felelték azok -, és nincs itt senki, aki megfejtené." József ezt mondta: "Az álom megfejtése nemde Isten dolga? De azért mondjátok el!" (Teremtés könyve 40, 8)

 • A fáraó ezt mondta Józsefnek: "Álmot láttam, és senki sem tudja megfejteni. De hallottam rólad, hogy neked elég hallani az álmot, és meg tudod fejteni." (Teremtés könyve 41, 15)

 • A fáraó tehát ezt mondta Józsefnek: "Álmomban a Nílus partján álltam. (Teremtés könyve 41, 17)

 • A fáraó még ezt mondta Józsefnek: "Ezennel Egyiptom egész földje fölé rendellek." (Teremtés könyve 41, 41)

 • József ekkor visszagondolt álmaira, amelyek róluk szóltak. Ezt mondta nekik: "Kémek vagytok, s csak azért jöttetek, hogy kikémleljétek az ország gyenge részeit." (Teremtés könyve 42, 9)

 • Mind fölélték a gabonát, amit Egyiptomból hoztak. Ezért apjuk azt mondta nekik: "Menjetek el még egyszer, és vegyetek gabonát számunkra." (Teremtés könyve 43, 2)

 • Akkor Júda ezt mondta atyjának, Izraelnek: "Engedd el velem a fiút, azután keljünk útra és menjünk le, hogy életben maradjunk, s ne haljunk meg, te is, gyermekeink is. (Teremtés könyve 43, 8)

 • Azután körülnézett és meglátta Benjamint, anyjának fiát. Így szólt: "Ez bizonyára legkisebb öcsétek, akirõl beszéltetek nekem." Azután ezt mondta: "Isten fordítsa feléd kegyét, fiam." (Teremtés könyve 43, 29)

 • Erre Júda hozzálépett és mondta: "Kérlek uram, szolgád szeretne egy szót szólni uramhoz. Ne haragudj szolgádra, hiszen te egyenlõ vagy a fáraóval. (Teremtés könyve 44, 18)

 • Mikor pedig atyánk azt mondta, hogy menjetek el újra gabonát vásárolni, (Teremtés könyve 44, 25)

 • Erre a te szolgád, az én atyám, azt mondta nekünk: Tudjátok, hogy feleségem csak két fiút szült. (Teremtés könyve 44, 27)

 • József így szólt hozzájuk: "Gyertek hát közelebb hozzám!" Mikor közelebb mentek, ezt mondta: "József vagyok! A testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. (Teremtés könyve 45, 4)


“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina