Trouvé 2124 Résultats pour: mint

 • és magatok is, mint élõ kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetszõ lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. (Szent Péter I. levele 2, 5)

 • Szeretteim, kérlek benneteket, hogy mint idegenek és zarándokok, tartózkodjatok a testi kívánságoktól, mert ezek a lélek ellen törnek. (Szent Péter I. levele 2, 11)

 • Szabad emberek vagytok, de nem arra való a szabadságotok, hogy a gonoszság takarójának használjátok, hanem mint Isten szolgái (úgy éljetek vele). (Szent Péter I. levele 2, 16)

 • Mert milyen dicsõség az, ha mint bûnösök, eltûritek az arculütést? Ha ellenben jót tesztek, és mégis türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten elõtt. (Szent Péter I. levele 2, 20)

 • Olyanok voltatok, mint a tévelygõ juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához. (Szent Péter I. levele 2, 25)

 • Hasonlóképpen, ti férjek, megértõen éljetek együtt az asszonyokkal mint a gyengébb nemmel; adjátok meg nekik a tiszteletet, mint az élet kegyelmében örököstársatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya. (Szent Péter I. levele 3, 7)

 • Mert azért hirdették az evangéliumot a halottaknak is, hogy ha mint emberek testben ítélet alá estek is, lélekben éljenek az Isten által. (Szent Péter I. levele 4, 6)

 • Ha pedig mint kereszténynek kell szenvednie, ne szégyellje, hanem dicsõítse meg az Istent ezzel a névvel. (Szent Péter I. levele 4, 16)

 • Akik közületek elöljárók, azokat mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd kinyilvánuló dicsõségének is részese, kérem: (Szent Péter I. levele 5, 1)

 • Köszöntelek titeket, akik Babilonban, mint ti, kiválasztottak, fiammal, Márkkal együtt. (Szent Péter I. levele 5, 13)

 • mert tudom, hogy közel van sátram levetése, mint azt Urunk, Jézus Krisztus is tudtomra adta. (Szent Péter II. levele 1, 14)

 • Így a prófétai jövendöléseket még jobban hisszük. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben. (Szent Péter II. levele 1, 19)


“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina