Trouvé 62 Résultats pour: kelt

 • Erre Rebekka útra kelt szolgálóival. Tevékre szálltak és követték az embert. A szolga átvette Rebekkát és elindult. (Teremtés könyve 24, 61)

 • Az odaérkezõ pásztorok azonban elkergették õket. Mózes védelmükre kelt és megitatta juhaikat. (Kivonulás könyve 2, 17)

 • Ekkor Bileám útra kelt és visszatért hazájába, Balak is útjára indult. (Számok könyve 24, 25)

 • Józsue kora reggel fölkelt, és Sittimbõl útra kelt Izrael fiaival. Eljutottak a Jordánig, és míg át nem keltek, ott töltötték az éjszakát. (Józsue könyve 3, 1)

 • A papok, akik az Úr szövetségének ládáját vitték, száraz talajon álltak, mozdulatlanul, a Jordán közepén. Egész Izrael szárazon kelt át, míg az egész nép át nem ért a Jordánon. (Józsue könyve 3, 17)

 • Szám szerint mintegy 40 000 fölfegyverzett harcos kelt át az Úr elõtt harcra készen Jerikó síkságára. (Józsue könyve 4, 13)

 • ezt a magyarázatot adjátok gyermekeiteknek: Itt szárazon kelt át Izrael a Jordánon, (Józsue könyve 4, 22)

 • Gaal ki is vonult Szichem elõkelõinek élén, és harcra kelt Abimelekkel. (Bírák könyve 9, 39)

 • Abimelek után Dodo fiának, Puának a fia, Tola kelt Izrael védelmére. Isszachár (törzsébõl) való volt, és Efraim hegyén, Samirban lakott. (Bírák könyve 10, 1)

 • Az öt ember útra kelt és Laisba érkezett. Látták, hogy az ott lakó nép biztonságban él a szidoniak módjára, nyugodt és magabiztos, hogy semmijük sem hiányzik abból, amit a föld terem, távol vannak a szidoniaktól, és az arámokkal sincs semmi dolguk. (Bírák könyve 18, 7)

 • "Kelj föl - mondta neki -, és induljunk!" De nem kapott választ. Akkor föltette szamarára, útra kelt és hazatért. (Bírák könyve 19, 28)

 • Elhagyta hát azt a helyet, ahol azelõtt éltek, és két menyével útra kelt, hogy visszatérjen Júda földjére. (Rut könyve 1, 7)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina