Trouvé 160 Résultats pour: Házának

 • Erre Jákob megparancsolta egész házának és mindazoknak, akik nála voltak: "Távolítsátok el az idegen isteneket, amelyeket õriztek. Tisztálkodjatok meg, és váltsatok ruhát. (Teremtés könyve 35, 2)

 • azért József kegyelmet talált szemében: neki kellett õt kiszolgálnia. Azután házának intézõjévé tette és egész vagyonát rábízta. (Teremtés könyve 39, 4)

 • Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. A fáraó atyjává és házának urává tett, és én parancsolok Egyiptom egész földjén. (Teremtés könyve 45, 8)

 • József tehát elment, hogy eltemesse atyját, vele mentek a fáraó szolgái, házának tisztviselõi, Egyiptom földjének minden méltósága, (Teremtés könyve 50, 7)

 • Fogjatok egy izsópköteget, mártsátok az edényben levõ vérbe, s az edényben levõ vérrel kenjétek meg a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Reggelig senki közületek nem léphet ki házának ajtaján. (Kivonulás könyve 12, 22)

 • Ezt is közöld velük: Ha Izrael házának bármelyik tagja vagy bármelyik köztetek lakó idegen égõáldozatot vagy más áldozatot mutat be anélkül, (Leviták könyve 17, 8)

 • Azokból az ígéretekbõl, amelyeket az Úr Izrael házának tett, nem hiúsult meg semmi, mind beteljesedett. (Józsue könyve 21, 45)

 • Az amoriták ragaszkodtak Har-Hereszhez, Ájjalonhoz és Saalbimhoz, de amikor József házának keze erõsebb lett, adófizetésre kötelezte õket. (Bírák könyve 1, 35)

 • Jerubbaal fia, Abimelek elment Szichembe anyja testvéreihez, és ezeket a szavakat intézte hozzájuk, valamint anyja házának egész nemzetségéhez: (Bírák könyve 9, 1)

 • "Hallgass - válaszolták neki -, tedd a kezedet a szádra, gyere velünk és légy atyánk és papunk! Jobb neked, ha egy ember házának papja vagy, mintha Izrael valamelyik törzsének és nemzetségének leszel a papja?" (Bírák könyve 18, 19)

 • Isten egy embere fölkereste Élit, és így szólt hozzá: "Ezt mondta az Úr: Hát nem megnyilatkoztam atyád házának, amikor még szolgák voltak a fáraó házában? (Sámuel I. könyve 2, 27)

 • Eljön az idõ, amikor levágom karodat és atyád házának karját - ne legyen többé éltes korú házadban. (Sámuel I. könyve 2, 31)


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina