Trouvé 93 Résultats pour: siedmiu

 • Sara doczekała się stu dwudziestu siedmiu lat życia. (Księga Rodzaju 23, 1)

 • zebrał swych krewnych i wyruszył za nim w pościg. Po siedmiu dniach dogonił go na wyżynie Gilead. (Księga Rodzaju 31, 23)

 • Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać piątą część urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości. (Księga Rodzaju 41, 34)

 • gromadził wszelką żywność w tych siedmiu latach [urodzaju], które nastały w Egipcie, i składał ją w miastach; w każdym mieście gromadził żywność z pól okolicznych. (Księga Rodzaju 41, 48)

 • Tylko niekwaszony chleb można jeść w czasie tych siedmiu dni i nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu w twoich granicach. (Księga Wyjścia 13, 7)

 • Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. (Księga Kapłańska 25, 8)

 • a jedna dziesiąta na każde z siedmiu jagniąt. (Księga Liczb 28, 21)

 • dwie dziesiąte na barana i po jednej dziesiątej na każde z siedmiu jagniąt. (Księga Liczb 28, 29)

 • i po jednej dziesiątej na każde z siedmiu jagniąt. (Księga Liczb 29, 10)

 • I rozkazał im Mojżesz: Po upływie siedmiu lat w roku darowania długów, w czasie święta Namiotów, (Księga Powtórzonego Prawa 31, 10)

 • Siedmiu kapłanów niech niesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani zagrają na trąbach. (Księga Jozuego 6, 4)

 • Jozue, syn Nuna, wezwał kapłanów i rzekł im: Weźcie Arkę Przymierza a siedmiu kapłanów niech weźmie siedem trąb z rogów baranich przed Arką Pańską. (Księga Jozuego 6, 6)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina