Found 93 Results for: siedmiu

 • Sara doczekała się stu dwudziestu siedmiu lat życia. (Księga Rodzaju 23, 1)

 • zebrał swych krewnych i wyruszył za nim w pościg. Po siedmiu dniach dogonił go na wyżynie Gilead. (Księga Rodzaju 31, 23)

 • Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać piątą część urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości. (Księga Rodzaju 41, 34)

 • gromadził wszelką żywność w tych siedmiu latach [urodzaju], które nastały w Egipcie, i składał ją w miastach; w każdym mieście gromadził żywność z pól okolicznych. (Księga Rodzaju 41, 48)

 • Tylko niekwaszony chleb można jeść w czasie tych siedmiu dni i nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu w twoich granicach. (Księga Wyjścia 13, 7)

 • Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. (Księga Kapłańska 25, 8)

 • a jedna dziesiąta na każde z siedmiu jagniąt. (Księga Liczb 28, 21)

 • dwie dziesiąte na barana i po jednej dziesiątej na każde z siedmiu jagniąt. (Księga Liczb 28, 29)

 • i po jednej dziesiątej na każde z siedmiu jagniąt. (Księga Liczb 29, 10)

 • I rozkazał im Mojżesz: Po upływie siedmiu lat w roku darowania długów, w czasie święta Namiotów, (Księga Powtórzonego Prawa 31, 10)

 • Siedmiu kapłanów niech niesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani zagrają na trąbach. (Księga Jozuego 6, 4)

 • Jozue, syn Nuna, wezwał kapłanów i rzekł im: Weźcie Arkę Przymierza a siedmiu kapłanów niech weźmie siedem trąb z rogów baranich przed Arką Pańską. (Księga Jozuego 6, 6)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina