Trouvé 79 Résultats pour: faraon

 • Gdy zaś rozeszła się w pałacu faraona wieść: Bracia Józefa przybyli, uradował się faraon i jego dworzanie. (Księga Rodzaju 45, 16)

 • I rzekł faraon do Józefa: Powiedz twym braciom: Uczyńcie tak: objuczcie wasze osły i natychmiast jedźcie do Kanaanu. (Księga Rodzaju 45, 17)

 • Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich. (Księga Rodzaju 46, 5)

 • Kiedy zaś faraon was zawezwie i zapyta: Jaki jest wasz zawód, (Księga Rodzaju 46, 33)

 • Faraon zapytał jego braci: Jakie jest wasze zajęcie? Odpowiedzieli mu: Pasterzami trzód jesteśmy zarówno my, słudzy twoi, jak i nasi przodkowie. (Księga Rodzaju 47, 3)

 • Faraon rzekł do Józefa: Ojciec twój i twoi bracia przybyli do ciebie. (Księga Rodzaju 47, 5)

 • faraon zapytał go: Ile lat życia sobie liczysz? (Księga Rodzaju 47, 8)

 • Józef osiedlił ojca i braci, dając im posiadłość w najbardziej żyznej części Egiptu, w ziemi Ramses, jak mu polecił faraon. (Księga Rodzaju 47, 11)

 • Faraon odpowiedział: Idź i pochowaj twego ojca, tak jak mu przysiągłeś. (Księga Rodzaju 50, 6)

 • Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: Wszystkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu. (Księga Wyjścia 1, 22)

 • Także faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał się do kraju Madian, i zatrzymał się tam przy studni. (Księga Wyjścia 2, 15)

 • Faraon odpowiedział: Kimże jest Pan, abym musiał usłuchać Jego rozkazu i wypuścić Izraela? Nie znam Pana i nie wypuszczę Izraela. (Księga Wyjścia 5, 2)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina