Fondare 79 Risultati per: faraon

 • Gdy zaś rozeszła się w pałacu faraona wieść: Bracia Józefa przybyli, uradował się faraon i jego dworzanie. (Księga Rodzaju 45, 16)

 • I rzekł faraon do Józefa: Powiedz twym braciom: Uczyńcie tak: objuczcie wasze osły i natychmiast jedźcie do Kanaanu. (Księga Rodzaju 45, 17)

 • Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich. (Księga Rodzaju 46, 5)

 • Kiedy zaś faraon was zawezwie i zapyta: Jaki jest wasz zawód, (Księga Rodzaju 46, 33)

 • Faraon zapytał jego braci: Jakie jest wasze zajęcie? Odpowiedzieli mu: Pasterzami trzód jesteśmy zarówno my, słudzy twoi, jak i nasi przodkowie. (Księga Rodzaju 47, 3)

 • Faraon rzekł do Józefa: Ojciec twój i twoi bracia przybyli do ciebie. (Księga Rodzaju 47, 5)

 • faraon zapytał go: Ile lat życia sobie liczysz? (Księga Rodzaju 47, 8)

 • Józef osiedlił ojca i braci, dając im posiadłość w najbardziej żyznej części Egiptu, w ziemi Ramses, jak mu polecił faraon. (Księga Rodzaju 47, 11)

 • Faraon odpowiedział: Idź i pochowaj twego ojca, tak jak mu przysiągłeś. (Księga Rodzaju 50, 6)

 • Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: Wszystkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu. (Księga Wyjścia 1, 22)

 • Także faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał się do kraju Madian, i zatrzymał się tam przy studni. (Księga Wyjścia 2, 15)

 • Faraon odpowiedział: Kimże jest Pan, abym musiał usłuchać Jego rozkazu i wypuścić Izraela? Nie znam Pana i nie wypuszczę Izraela. (Księga Wyjścia 5, 2)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina