Trouvé 1361 Résultats pour: aceasta

 • Din aceasta Iosíf a pus să fie o hotărâre care este până astăzi pe teritoriul Egiptului: a cincea parte să i se dea lui Faraón; numai pământul preoţilor era al lor; nu devenise al lui Faraón. (Cartea Genezei 47, 26)

 • El mi-a zis: «Te voi face rodnic, te voi înmulţi şi voi face din tine o adunare de popoare; voi da ţara aceasta descendenței tale după tine ca stăpânire veşnică». (Cartea Genezei 48, 4)

 • L-a binecuvântat pe Iosíf şi a zis: „Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinţii mei Abrahám şi Isáac, Dumnezeul care m-a păstorit de când sunt până în ziua aceasta, (Cartea Genezei 48, 15)

 • Iosíf a văzut că tatăl său şi-a pus mâna dreaptă pe capul lui Efraím şi [aceasta] a fost rău în ochii lui; el a apucat mâna tatălui său ca s-o mute de pe capul lui Efraím pe capul lui Manáse. (Cartea Genezei 48, 17)

 • Iosíf le-a zis fraţilor săi: „Eu voi muri. Dar Dumnezeu vă va vizita şi vă va face să urcaţi din ţara aceasta în ţara pe care a jurat-o lui Abrahám, lui Isáac şi lui Iacób”. (Cartea Genezei 50, 24)

 • Moise a zis: „Ia să merg şi să văd această mare arătare: de ce nu se mistuie rugul!”. (Cartea Exodului 3, 3)

 • Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: „Aşa să le spui fiilor lui Israél: «Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Abrahám, Dumnezeul lui Isáac şi Dumnezeul lui Iacób, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veşnicie, aceasta este amintirea mea din generaţie în generaţie». (Cartea Exodului 3, 15)

 • Aşa vorbeşte Domnul: ‹Prin aceasta vei cunoaşte că eu sunt Domnul›. Iată, eu voi lovi cu toiagul din mâna mea apele Fluviului şi ele vor deveni sânge! (Cartea Exodului 7, 17)

 • Faraón s-a întors şi a intrat în casa lui şi nu a pus la inimă nici aceasta. (Cartea Exodului 7, 23)

 • Dar Faraón şi-a împietrit inima şi de data aceasta şi n-a lăsat poporul [să plece]. (Cartea Exodului 8, 28)

 • Domnul a făcut aceasta a doua zi. Toate turmele egipténilor au murit, dar din turmele fiilor lui Israél n-a murit niciun [animal]. (Cartea Exodului 9, 6)

 • Fiindcă, de data aceasta, voi trimite toate plăgile mele asupra ta, asupra slujitorilor tăi şi asupra poporului tău, ca să ştii că nu este nimeni ca mine pe tot pământul. (Cartea Exodului 9, 14)


“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina