Trouvé 1361 Résultats pour: aceasta

 • Aceasta este încrederea pe care o avem în el: dacă cerem ceva după voinţa lui, el ne ascultă. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 5, 14)

 • Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârşind un păcat care nu este spre moarte, să se roage şi Dumnezeu îi va da viaţa; aceasta, celor care săvârşesc un păcat care nu este spre moarte. Dar există şi un păcat care este spre moarte. Nu spun ca cineva să se roage pentru acela. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 5, 16)

 • Iar iubirea aceasta este: să trăim după legile lui! Aceasta este porunca: aşa cum aţi auzit de la început, să trăiţi în ea! (Scrisoarea a doua a sf. apostol Ioan 1, 6)

 • Dacă vine cineva la voi şi nu aduce această învăţătură, să nu-l primiţi în casă şi să nu-l salutaţi, (Scrisoarea a doua a sf. apostol Ioan 1, 10)

 • De aceea, dacă voi veni, îi voi aminti faptele pe care le face răspândind cuvinte rele despre noi; şi, ca şi când aceasta nu i-ar ajunge, nu numai că el nu-i primeşte pe fraţi, ci şi pe cei pe care ar vrea [să-i primească] el îi împiedică şi-i dă afară din Biserică. (Scrisoarea a treia a sf. apostol Ioan 1, 10)

 • Pentru că s-au strecurat printre voi unii oameni nelegiuiţi, care au fost proscrişi de mai înainte pentru această condamnare. Ei schimbă harul Dumnezeului nostru în desfrâu şi îl reneagă pe unicul stăpân şi domn al nostru, Isus Cristos. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 4)

 • Însă vouă, celorlalţi din Tiatíra, care nu au această învăţătură şi care nu au cunoscut «profunzimile Satanei», aşa cum le numesc ei, vă spun că nu pun peste voi altă povară. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 2, 24)

 • Cine [trebuie] să meargă la închisoare, la închisoare să meargă; cine [trebuie] să moară de sabie, de sabie să moară! În aceasta este răbdarea şi credinţa sfinţilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 10)

 • În aceasta este înţelepciunea: cine are minte să calculeze numărul Fiarei, căci este un număr de om. Numărul ei este şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 18)

 • În aceasta este statornicia sfinţilor, a celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 12)

 • Şi a căzut din cer peste oameni o grindină mare, cât un talánt [fiecare]. Dar oamenii au rostit blasfemii împotriva lui Dumnezeu din cauza plăgii grindinei, pentru că plaga aceasta a fost îngrozitoare. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 21)

 • Pentru aceasta, într-o singură zi, vor veni plăgile peste ea: moarte, jale şi foamete; şi va fi mistuită de foc, pentru că puternic este Domnul Dumnezeu care a judecat-o”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 8)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina