1. Légy hát, fiam, Jézus Krisztus kegyelmében erõs,

2. s amit tõlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.

3. Vállald velem együtt a nehézségeket, mint Krisztus Jézus hû katonája.

4. Aki harcol, nem bonyolódik bele az élet mindennapi dolgaiba, különben nem vívja ki vezére elismerését.

5. A versenyzõ is csak akkor nyeri el a babérkoszorút, ha szabályszerûen küzd.

6. A fáradozó földmûves is elsõnek részesül a termésbõl.

7. Gondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts.

8. Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a halálból, ahogy evangéliumom hirdeti, amelyért meghurcoltak,

9. sõt mint valami gonosztevõt, még bilincsbe is vertek, de az Isten szava nincs megbilincselve.

10. A választottakért tehát mindent eltûrök, hogy az örök dicsõségben õk is elnyerjék az üdvösséget Krisztus Jézusban.

11. Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, majd élünk is vele;

12. ha tûrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, õ is megtagad minket,

13. de ha mi hûtlenné válunk, õ hû marad, mert önmagát nem tagadhatja meg.

14. Ezeket idézd emlékezetükbe, és hívd Istent tanúul, nehogy üres szóharcba bocsátkozzanak. Nem jó az semmire, csak a hallgatók tönkretételére.

15. Törekedj rá, hogy az Isten színe elõtt megbízható maradj, munkás, akinek nincs miért szégyenkeznie, s aki az igazság hirdetésében a helyes úton jár.

16. A haszontalan, üres szócsépléstõl azonban óvakodjál. Ezek ugyanis egyre inkább belesodornak az istentelenségbe,

17. s fecsegésük úgy terjed, mint a rákos daganat. Közéjük tartozik Himeneusz és Filétusz is,

18. akik eltévelyedtek az igazságtól, mert azt állítják, hogy a feltámadás már végbement, s ezzel nem kevés embert megzavartak hitében.

19. De azért az Isten alapköve szilárdan áll, s ez van ráírva: "Az Úr ismeri övéit." Továbbá: "Aki az Úr nevét hívja segítségül, szakítson a bûnös élettel."

20. Egy nagy házban nemcsak arany- és ezüsteszközök vannak, hanem fa- és cserépedények is akadnak: azok megtisztelõ, ezek alantas használatra.

21. Aki tehát távol tartja magát az ilyen dolgoktól, az megtisztelõ rendeltetésû edény lesz, gazdájának megszentelt, hasznos és minden jóra alkalmas eszköze.

22. Kerüld az ifjúkor vágyait, törekedj igaz életre, hitre, szeretetre és békességre azokkal egyetemben, akik tiszta szívvel hívják az Urat segítségül.

23. Az oktalan és értelmetlen viták elõl térj ki, hisz tudod, hogy csak veszekedéssé fajulnak.

24. Márpedig az Úr szolgája ne veszekedjék, inkább legyen mindenkihez barátságos, a tanításban ügyes és türelmes.

25. Ellenfeleit szelíden intse, hátha megadja nekik az Isten a megtérést, felismerik az igazságot,

26. és kikerülnek a sátán kelepcéjébõl, aki foglyul tartja õket, hogy alávessék magukat akaratának.

“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina