Fundar 322 Resultados para: uczynił

 • co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego rydwanom - jak je kazał zatopić wodom Morza Czerwonego podczas pościgu za wami - wygubił ich Pan aż do dnia dzisiejszego; (Księga Powtórzonego Prawa 11, 4)

 • co uczynił wam na pustyni, aż do waszego przyjścia na to miejsce; (Księga Powtórzonego Prawa 11, 5)

 • co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, potomka Rubena, gdy ziemia otwarła swą paszczę i pochłonęła ich spośród Izraela razem z ich rodzinami, ich namiotami i całym ich dobytkiem. (Księga Powtórzonego Prawa 11, 6)

 • Wasze bowiem oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana, które On uczynił. (Księga Powtórzonego Prawa 11, 7)

 • Przypomnij sobie, co Pan, Bóg twój, uczynił Miriam w drodze, gdyście wychodzili z Egiptu. (Księga Powtórzonego Prawa 24, 9)

 • Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w drodze, gdyś wyszedł z Egiptu. (Księga Powtórzonego Prawa 25, 17)

 • On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedział. (Księga Powtórzonego Prawa 26, 19)

 • Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł: Widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej Pan na waszych oczach uczynił faraonowi, wszystkim jego sługom i całej ziemi: (Księga Powtórzonego Prawa 29, 1)

 • I wszystkie narody powiedzą: Czemuż to Pan tak uczynił tej ziemi? Dlaczego ten żar gniewu? (Księga Powtórzonego Prawa 29, 23)

 • Więc tak odpłacać chcesz Panu, ludu głupi, niemądry? Czy nie On twym ojcem, twym stwórcą? Wszak On cię uczynił, umocnił. (Księga Powtórzonego Prawa 32, 6)

 • Alem się bał drwiny wroga, że przeciwnicy ich będą się łudzić, mówiąc: Nasza ręka przemożna, a nie Pan uczynił to wszystko. (Księga Powtórzonego Prawa 32, 27)

 • gdyż Pan, Bóg wasz, wysuszył przed wami wody Jordanu, aż przeszliście, podobnie jak to uczynił Pan, Bóg wasz, z Morzem Czerwonym, które osuszył przed naszymi oczami, aż przeszliśmy. (Księga Jozuego 4, 23)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina