Fundar 108 Resultados para: służyć

 • Ofiarujcie Paschę, oczyśćcie się i bądźcie gotowi służyć waszym braciom zgodnie z nakazem Pańskim, danym za pośrednictwem Mojżesza. (2 Księga Kronik 35, 6)
 • A Holofernes rzekł do niej: Odwagi, niewiasto! Niech się nie lęka twoje serce! Ja nigdy nie uczyniłem nic złego człowiekowi, który postanowił służyć Nabuchodonozorowi, królowi całej ziemi. (Księga Judyty 11, 1)

 • Po cóż służyć Wszechmogącemu? Co da nam modlitwa do Niego? (Księga Hioba 21, 15)

 • Czy bawół zechce ci służyć, czy zostanie przy twoim żłobie? (Księga Hioba 39, 9)

 • potomstwo moje Jemu będzie służyć, opowie o Panu pokoleniu (Księga Psalmów 22, 31)

 • kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu. (Księga Psalmów 102, 23)

 • Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! (Mądrość Syracha 2, 1)
 • Słudze mądremu służyć będą wolni, a ten, który posiada wiedzę, nie będzie narzekał. (Mądrość Syracha 10, 25)

 • radują się Jego rozkazem, gotowe są na ziemi służyć według potrzeby - i gdy przyjdzie czas, nie przekroczą polecenia. (Mądrość Syracha 39, 31)

 • W ów dzień będzie otwarta droga z Egiptu do Asyrii. Asyria przyjdzie do Egiptu, a Egipt do Asyrii. Lecz Egipt służyć będzie Asyrii. (Księga Izajasza 19, 23)

 • Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, (Księga Izajasza 56, 6)

 • Od dawna bowiem złamałaś swoje jarzmo, zerwałaś swoje więzy. Powiedziałaś sobie: Nie będę służyć! Na każdym więc wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem pokładałaś się jako nierządnica. (Księga Jeremiasza 2, 20)
“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina