Fundar 27 Resultados para: niewiasty

 • A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? (Księga Rodzaju 3, 1)
 • Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! (Księga Rodzaju 3, 4)

 • Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. (Księga Rodzaju 3, 13)

 • Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. (Księga Rodzaju 3, 16)

 • Cheszbon wyniszczył niemowlęta aż do Dibonu, niewiasty aż do Nofach, a mężczyzn aż do Medeby. (Księga Liczb 21, 30)

 • Cały lud zebrany w bramie zawołał: Jesteśmy świadkami! a starsi dodali: Niech Pan uczyni kobietę, która wejdzie do twego domu, podobną do Racheli i Lei, które to dwie niewiasty zbudowały dom Izraela. Stań się możnym w Efrata, zdobądź sobie imię w Betlejem! (Księga Rut 4, 11)

 • Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie, (Księga Hioba 14, 1)
 • Czy człowiek jest sprawiedliwy w oczach Boga, a syn niewiasty - bezgrzeszny? (Księga Hioba 25, 4)

 • Nie dla ludzi stworzona jest pycha ani szalony gniew dla zrodzonych z niewiasty. (Mądrość Syracha 10, 18)

 • Ustały zimowe ulewy i deszcze wiosenne nie spadły; mimo to miałaś nadal czoło niewiasty cudzołożnej - nie chciałaś się zawstydzić. (Księga Jeremiasza 3, 3)

 • Tak, słyszę głos niby rodzącej w bólach, trwożny jęk niby niewiasty rodzącej po raz pierwszy. To głos Córy Syjonu, która wzdycha i wyciąga dłonie: Ach, biada mi, bo wycieńczona popadam w moc morderców. (Księga Jeremiasza 4, 31)

 • Niewiasty! Słuchajcie słowa Pana, i niech wasze ucho przyjmie słowo ust Jego! Nauczcie wasze córki zawodzeń, a jedna drugą pieśni żałobnej: (Księga Jeremiasza 9, 19)
“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina