Fundar 187 Resultados para: dwadzieścia

 • Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. (Księga Rodzaju 6, 3)

 • Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, urodził mu się Terach; (Księga Rodzaju 11, 24)

 • Dwadzieścia lat byłem u ciebie. Twoje owce i kozy nie roniły. Baranów z twojej trzody nie jadałem. (Księga Rodzaju 31, 38)

 • Takie były owe dwadzieścia lat w służbie u ciebie! Służyłem ci czternaście lat za dwie twoje córki, a sześć lat - za trzodę. Ty zaś wielokrotnie zmieniałeś mi zapłatę. (Księga Rodzaju 31, 41)

 • dwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów, (Księga Rodzaju 32, 15)

 • trzydzieści dojnych wielbłądzic wraz z ich źrebiętami, czterdzieści krów, dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt. (Księga Rodzaju 32, 16)

 • I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. (Księga Rodzaju 37, 28)

 • Długość poszczególnej tkaniny winna wynosić dwadzieścia osiem łokci, a szerokość poszczególnej tkaniny cztery łokcie; wszystkie zaś tkaniny winny mieć jednakowe wymiary. (Księga Wyjścia 26, 2)

 • I przygotujesz deski na przybytek: dwadzieścia desek na ścianę południową - po stronie prawej. (Księga Wyjścia 26, 18)

 • I po drugiej stronie przybytku, na ścianę północną, uczynisz dwadzieścia desek. (Księga Wyjścia 26, 20)

 • a do tego dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. (Księga Wyjścia 27, 10)

 • Tak samo po stronie północnej zasłony będą sto łokci długie, a ponadto dwadzieścia słupów, dwadzieścia podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. (Księga Wyjścia 27, 11)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina