Fundar 42 Resultados para: chwale

 • Cóż więcej może powiedzieć Dawid do ciebie o chwale twego sługi? Ty sam znasz swego sługę. (1 Księga Kronik 17, 18)

 • Wtedy znowu Bóg zlituje się nad nimi. I pośle ich Bóg do ziemi izraelskiej, i odbudują znowu dom, wprawdzie nie taki jak pierwszy, aż do chwili, w której dokona się czas świata. A potem powrócą z niewoli wszyscy i odbudują w chwale Jerozolimę, a w niej odbudują dom Boży, tak jak to przepowiedzieli o nim prorocy Izraela. (Księga Tobiasza 14, 5)

 • Niech Bóg ojców naszych obdarzy cię swoją łaskawością, niech spełni twoje zamiary ku chwale synów Izraela i dla wywyższenia Jerozolimy! (Księga Judyty 10, 8)

 • Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. (Księga Psalmów 9, 2)

 • bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej chwale, (Księga Psalmów 102, 17)

 • Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, (Księga Psalmów 145, 11)

 • Przy całej swej chwale zdobył Jafę na port i uczynił przystęp do wysp zamorskich, (1 Machabejska 14, 5)

 • Posłowie, którzy zostali wysłani do naszego ludu, opowiedzieli nam o waszej chwale i czci. Ucieszyliśmy się więc bardzo z ich przybycia. (1 Machabejska 14, 21)

 • Ona bowiem wie i rozumie wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach i ustrzeże mnie dzięki swej chwale. (Księga Mądrości 9, 11)

 • Ona zasłoni go przed żarem i odpoczywać będzie w jej chwale. (Mądrość Syracha 14, 27)

 • Nie jest dane świętym Pana, by mogli opowiedzieć wszystkie godne podziwu dzieła Jego, które Pan Wszechmocny utwierdził, aby wszystko mocno stanęło ku Jego chwale. (Mądrość Syracha 42, 17)

 • Abraham, wielki ojciec mnóstwa narodów, w chwale nikt mu nie dorównał. (Mądrość Syracha 44, 19)


“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina