Fundar 231 Resultados para: całym

 • A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. (Księga Rodzaju 2, 2)

 • Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. (Księga Rodzaju 13, 1)

 • Tak więc uciekł on wraz z całym dobytkiem i rozpoczynając wędrówkę przeprawił się przez rzekę, a potem skierował się w stronę wyżyny Gilead. (Księga Rodzaju 31, 21)

 • I całym sercem pokochał Dinę, córkę Jakuba, i czule do niej przemawiał. (Księga Rodzaju 34, 3)

 • Chamor zaś tak do nich mówił: Sychem, syn mój, całym sercem przylgnął do waszej dziewczyny. Dajcież mu ją więc za żonę. (Księga Rodzaju 34, 8)

 • A oto siedem krów innych wyszło za nimi, chudych i tak brzydkich, że podobnie brzydkich nie widziałem w całym Egipcie. (Księga Rodzaju 41, 19)

 • Bo nadejdzie siedem lat obfitości wielkiej w całym Egipcie. (Księga Rodzaju 41, 29)

 • rzekł do niego: Ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie ośmieli się czegokolwiek przedsięwziąć w całym kraju egipskim, (Księga Rodzaju 41, 44)

 • Józef dał swemu synowi pierworodnemu imię Manasses. [ Mówił bowiem: ] Dał mi Bóg zapomnieć o całym mym utrapieniu i o domu ojca mojego. (Księga Rodzaju 41, 51)

 • nadeszło siedem lat głodu, jak to zapowiedział Józef. A gdy nastał głód we wszystkich krajach, w całym Egipcie była żywność. (Księga Rodzaju 41, 54)

 • Osiądziesz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie, ty sam wraz z twymi synami, wnukami, trzodami i całym twym dobytkiem. (Księga Rodzaju 45, 10)

 • Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. (Księga Rodzaju 46, 1)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina